Alle berichten van admin

Hoe voelt u uzelf?

Hoe voelt u uzelf? 

–         Angstig of veilig?
–        Vijandig of vredig?
–        Lusteloos of energiek?
–        Somber of vrolijk?

Stemmingen kunnen samenhangen, elkaar uitsluiten, versterken of afzwakken. Kortom, ons emotionele leven heeft een structuur. Als er sprake is van onder meer  langdurige  abnormale somberheid, ongeïnteresseerdheid, een onvermogen om ergens van te genieten spreken we van een depressieve stemming.

Emotionele valkuilen: schema gerichte therapie

Soms gaat het niet zo goed met iemand, zonder dat diegene kan zeggen waar het aan ligt. Hij/zij voelt zich gewoon niet prettig. Dat kan te maken hebben met problemen in een relatie, of op het werk. Steeds weer worden nieuwe voornemens gemaakt. Met frisse moed wordt een nieuwe relatie aangegaan, om na een tijdje vast te stellen dat het weer niet gelukt is.
Of die nieuwe baan… Wat is het toch dat altijd na een tijdje de klad erin komt en er steeds weer conflicten optreden? In deze voorbeelden is er sprake van een patroon. Een herhalend patroon waarbij de cliënt steeds weer in eenzelfde valkuil lijkt te lopen. Een emotionele valkuil wel te verstaan.
Zonder professionele begeleiding is er een aannemelijke kans dat deze persoon steeds weer in dezelfde emotionele valkuil zal blijven lopen met alle nare gevolgen van dien. Middels schematherapie ook wel schema gerichte therapie genoemd, gaan we met deze cliënten aan de slag om te onderzoeken welke persoonlijke overtuigingen hieraan ten grondslag liggen.
Allereerst proberen we het patroon zichtbaar te maken bij de cliënt. Wanneer die zelf het patroon herkent en onderkent, dan kunnen we daarna gaan kijken hoe we een vervolgtraject inzetten.

15 procent is te weinig

Uit onderzoek blijkt dat slechts 15% van alle mensen die hulp zoeken bij een psychische stoornis, depressie of burnout dit ook daadwerkelijk krijgt. De geestelijke gezondheidszorg komt met 85 van de 100 mensen niet in contact.

Wanneer u denkt dat u last heeft van de symptomen van een depressie of burnout is het dus zaak dat u snel op zoek gaat naar professionele hulp. Mensen die om hulp vragen en die ook krijgen hebben daar baat bij en voelen zich sneller weer beter.

Symptomen burn out

Voor wat een burnout betreft, vertonen patiënten die ik behandel bij binnenkomst een aantal gemeenschappelijke kenmerken.

Patiënten met een burn out zijn altijd ongelofelijk moe en hebben een gevoel van totale uitputting. Ze slapen vaak slecht, waardoor ze ook niet of matig herstellen van hun vermoeidheid. De klachten gaan gepaard met vage spanningklachten zoals hoofdpijn, nekpijn of pijn in de rug.

Het meest voorkomende en een van de duidelijkste symptomen van mensen met een burnout is dat het lijkt alsof ze niet meer kunnen nadenken en alles vergeten. Hun hersens malen de hele dag door. Ze piekeren vaak en lang, maar in hun hoofd heerst een wanorde die ze maar niet onder controle krijgen.

Dan zijn er ook nog klachten die te maken hebben met wanhoop, angst, paniek, schulgevoelens, minderwaarigheidscomplexen en verminderde weerbaarheid.

Vanzelfsprekend hebben niet alle patiënten te maken met al deze symptomen. Dat is maar goed ook, want last hebben van een aantal van de hiervoor genoemde symptomen van een burnout is al erg genoeg.

Symptomen stress

Soms krijgen mensen in een korte tijd een hele hoop ellende over zich heen. Dat is vervelend maar niet altijd een probleem. De meeste mensen kunnen deze ellende op een zodanige manier verwerken, dat er geen blijvende schade ontstaat. Toch is dit niet altijd het geval. ‘ Trauma’ betekent ‘letsel, verwonding” en alhoewel je na een traumatische gebeurtenis niet altijd het letsel kunt waarnemen, kan het er wel zijn.
Het verwerken van dit letsel lukt de ene keer beter dan de andere. Soms lukt het helemaal niet en treden er forse stress verschijnselen op. Deze symptomen of verschijnselen van stress kunnen zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Ongeveer eenvijfde van alle mensen die worden geconfronteerd met een fors trauma heeft nadien last van symptomen van stress ook wel symptomen van post traumatische stressymptomen genoemd.
Waarom vertoont de ene mens wel symptomen van stress en de ander niet?
Onderzoek heeft uitgewezen dat de ernst (heftigheid) van de traumatische gebeurtenissen van invloed zijn op de verwerking. Maar dat geldt ook voor de duur ervan en de aard. Daarnaast zijn er een aantal persoonlijke facturen die een rol spelen.
Het karakter van degene die geconfronteerd wordt met trauma
Hoe erg/groot/intens is de kwetsing?
Hoe staat met met de geestelijke weerbaarheid op het moment van het trauma?
Hoe reageert de omgeving? Is er steun, opvang of heeft niemand begrip voor de ontstane situatie?
Hoe oud is degene die met het trauma geconfronteerd

Hoe voelt u uzelf?

       –    Angstig of veilig?

–        Vijandig of vredig?
–        Lusteloos of energiek?
–        Somber of vrolijk?

Stemmingen kunnen samenhangen, elkaar uitsluiten, versterken of afzwakken. Kortom, ons emotionele leven heeft een structuur.

Als er sprake is van onder meer  langdurige  abnormale somberheid, ongeïnteresseerdheid, een onvermogen om ergens van te genieten spreken we van een depressieve stemming.

Wie bovenstaande stemmingen doorneemt valt misschien op dat ze aan elkaar tegengesteld zijn. Is dat normaal? Waarom bestaan deze tegenstellingen en wat kunnen we daar mee?

Nog sterker gezegd; bestaat het hele leven niet dankzij ‘verschillen’?

Misschien ietwat filosofisch, maar dankzij het verschil tussen onze ouders bestaan we.  Wanneer het verschil zou kunnen worden opgeheven, uitgebannen, dan heeft dat verstrekkende gevolgen. Zou zelfs het leven op houden te bestaan..

 Bij een verschil zijn er altijd tenminste twee polen waartussen het verschil zich manifesteert. Deze pool met zijn aantrekkende tegenpool, noemen we een polariteit. We komen polariteiten op alle terreinen tegen in de wereld van de techniek, biologie, wetenschap, psychologie, de muziek, enz.

Zo zijn er de +pool en de –pool in de elektriciteit, eicel en zaadcel in de biologie, negatief en positief geladen deeltjes in de atoomwereld, de man en de vrouw, denken en voelen, somber en vrolijk.

Tussen de twee polen, die elkaar aantrekken en tegelijkertijd elkaars tegenpool zijn, zit altijd een zekere noodzakelijke spanning; zij houden elkaar in een dynamische balans. Anders gesteld: als het een er is, is het andere er ook!

Ziek-zijn = de balans verstoord.

Ziek-zijn zou je dus kunnen zien als verstoring in die balans, een teveel van de ene pool en te weinig van de andere pool. Depressie behoort dus eveneens tot een polariteit die iedere mens in zich heeft en waarover hij beschikt en verantwoordelijkheid over draagt.

Depressie maakt deel uit van de polariteit: Depressie – Agressie.

Depressie kenmerkt zich door een naar binnen gerichte emoties, inactiviteit, lusteloosheid, naar beneden gericht.

Agressie als een naar buiten gerichte emotie, actiegericht, expressief, naar boven gericht.

Niet te verwarren met geweld of gewelddadigheid, maar met de herkenbare kracht ervan.

De afgelopen 14 jaar hebben wij in onze praktijk voor individuele- en relatietherapie gezocht  naar de oorzaken achter de onbalans die klaarblijkelijk is ontstaan bij onze cliënten. Het onderzoek  kent steeds drie onderdelen:

  1. Stamgezin onderzoek
  2. De individuele ontwikkeling en het individuatieproces (en de stagnatie ervan) in kaart brengen
  3. De levensovertuigingen vaststellen m.b.v. een vragenlijst YSQ

Steeds weer werden er teleurstellingen vastgesteld, die zich gedurende jaren voordoen en van betekenis zijn voor de ontwikkeling van een negatieve zelfwaardering, voor gevoelens van waardeloosheid, schuldgevoelens en het zelfrespect van de cliënt.

Vaak zijn het verlangens, vermogens en wensen, waarover zij intrinsiek beschikken, die zij herhaaldelijk hebben geprobeerd om in de wereld (in expressie) te brengen maar daar keer op keer in hebben gefaald, waardoor er een afbraak plaats vond van hun ik-eigen waardering en zij zich steeds vaker en meer en meer terugtrokken.

Wanneer dit patroon langdurig is, bestaat er een bovengemiddelde kans groot dat de persoon in kwestie depressief wordt.

Bij de behandeling van deze depressieve, niet psychiatrische cliënten vertel ik ze over deze visie en dat een depressie eigenlijk een signaal is van nog niet tot expressie gebrachte latente vaardigheden/mogelijkheden van de cliënt.

Depressiviteit is in mijn visie een signaal van cliënt ’s mogelijkheden en kansen. Zicht te krijgen op datgene een belemmering is om tot expressie te komen is de fundering van de verdere behandeling van de depressieve cliënt.

Burn Out

Een burnout is niet iets dat volledig op zichzelf staat. Het is een van de vele psychische klachten waar u mee geconfronteerd kunt worden. Een burn out kan ook een ‘ouder’ onbehandeld probleem als oorzaak hebben zoals depressiviteit of een fobie.

Van alle Nederlanders hebben volgens onderzoek zo’n 2,3 miljoen mensen last van een psychische aandoening of stoornis. Slechts eenderde van hen klopt aan bij een professionele zorgverlener. Uiteindelijk worden 85 van de honderd mensen niet geholpen.

Het soort stoornis is ook van invloed op het aantal vragen om hulp. Wie last heeft van een depressie of burnout, vraagt doorgaans in 63% van de gevallen om hulp. Bij angstoornissen ligt dit percentage lager, circa 40%. Van alle mensen die aan de drank verslaafd zijn meldt zich slechts 17% bij een professionele hulpverlener.

Volgens het Trimbosinstituut lijdt 6% van alle mensen met een betaalde baan aan een depressie. Dat is behoorlijk een kost erg veel geld. Want deze mensen zijn gemiddels 50 dagen per jaar afwezig. Dat zijn 10 werkweken. Wie een angststoornis heeft verzuimt ruim 40 dagen. Mensen met een alcoholverslaving ontbreken doorgaans 30 dagen.

Welkom op mijn website

Mijn naam is Frans Poos en ik ben psychosociaal therapeut . Ik heb ruim 19 jaar praktijkervaring opgedaan als lid van een multidisciplinair behandelteam in een revalidatiecentrum, waar ik de psychosociale aspecten van ziek-zijn heb behandeld en de processen daarbij heb begeleid . In die periode heb ik expertise opgebouwd over de psychosociale factoren die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van psychische- en lichamelijke klachten en in het bijzonder, de fibromyalgieklachten.

Mijn persoonlijke ontwikkeling heeft ertoe geleid dat mij ruim 14 jaar geleden heb gevestigd als zelfstandig psychosociaal therapeut . Verder heb ik mij naast de persoonlijkheids – en partnerrelatieproblematiek verdiept in de communicatie -en systeemtheorieën.

Bedankt

Geachte heer/mevrouw,

Bedankt voor het invullen van het formulier. Ik ga met uw verzoek aan de slag en kom op korte termijn op uw vraag terug.

Met vriendelijke groet,

Frans Poos