Ollongren: Externe vertrouwenspersonen hebben voordelen

Citaat uit de brief van Minister Ollongren naar aanleiding van vragen omtrent het functioneren van het instituut Vertrouwenspersoon binnen de Rijksoverheid.

Uit zowel het onderzoek van Nyenrode als het onderzoek van ICTU komt naar voren dat in een aantal gevallen en in specifieke situaties een behoefte bestaat aan een externe vertrouwenspersoon. Sommige ministeries hebben reeds externe vertrouwenspersonen en hebben hier goede ervaringen mee opgedaan. Externe vertrouwenspersonen hebben naast interne vertrouwenspersonen een aantal voordelen, zij kunnen bijvoorbeeld behulpzaam zijn bij zaken die organisatieoverstijgend zijn en gemeld moeten worden. Verder hebben zij over het algemeen minder last van de hiërarchie van de organisatie en ook minder last van ervaringen met of sentimenten bij beleidsmaatregelen in de organisatie. Medewerkers komen om verschillende redenen bij externe vertrouwenspersonen, 

 

Brief van Minister Ollongren, Datum 20 juni 2019.
Betreft Rol en positie interne en externe vertrouwenspersonen en verkenning rijksbrede escalatiemogelijkheid.