Artikelen door admin

“Je bent zelf verantwoordelijk voor je gevoelens”

Een nieuw opiniestuk gepubliceerd op de site van de LVV; de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen De aanleiding voor het schrijven van dit artikel is gelegen in het feit dat het nemen van verantwoordelijkheid voor de ik-eigen gevoelens bij grensoverschrijdend gedrag, nauwelijks ter sprake komt in de media. Terwijl verantwoordelijkheid nemen voorafgaat aan de gewenste gedragsverandering […]

Gedragscode integriteitsregels voor bewindspersonen

Bewindspersonen hebben vanaf 23 december 2022 een gedragscode waarin alle regels en uitgangspunten waar zij zich aan moeten houden gebundeld zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoe zij omgaan met nevenwerkzaamheden, geschenken en vervolgfuncties. Deze gedragscode en het onderwerp ‘integriteit’ worden vanaf nu elk jaar in de ministerraad besproken, voorafgegaan door een training. Ook komt […]

Samenwerken in teamverband. Blijf wel jezelf!

Een korte beschouwing. Door Frans Poos, Extern Vertrouwenspersoon  Samen werken , ja natuurlijk! En in teamverband? Nou, daar ben ik nog niet zo van overtuigd.  Er wordt in managerskringen nogal snel geroepen dat in teamverband moet worden (samen)gewerkt. ‘We moeten het samen doen. Wij vormen samen een hecht team….’ En volgens diezelfde managers wordt dat ‘hechte […]

Nog een lange weg te gaan

De actualiteit leert ons dat er nog een lange weg te gaan is om het grensoverschrijdende gedrag serieus te nemen en te bestrijden. De recente gebeurtenissen over de vorige 2e Kamervoorzitter laten nu al zien dat veelvuldige meldingen te weinig serieus zijn genomen om welke redenen dan ook. Benieuwd ben ik naar de rol van […]

Ollongren: Externe vertrouwenspersonen hebben voordelen

Citaat uit de brief van Minister Ollongren naar aanleiding van vragen omtrent het functioneren van het instituut Vertrouwenspersoon binnen de Rijksoverheid. Uit zowel het onderzoek van Nyenrode als het onderzoek van ICTU komt naar voren dat in een aantal gevallen en in specifieke situaties een behoefte bestaat aan een externe vertrouwenspersoon. Sommige ministeries hebben reeds […]

SER onderzoekt arbeidsomstandigheden

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft onlangs onderzoek gedaan naar de arbeidsomstandigheden van werknemers in Nederland. Daaruit de volgende toch wel verontrustende conclusies:

Aanbod

Het is onze ambitie om  in de breedte van ons aanbod integraal met u samen te werken. Altijd vanuit een gedeelde visie op de ‘factor mens’. In onze overtuiging dient een werkwijze aan te sluiten bij uw behoeftes en mogelijkheden.We spelen flexibel in op de vraag en de situatie, steeds het doel en resultaat voor ogen houdend. […]

Huisadviseurs

Wij beogen een langdurige en intensieve samenwerking met onze opdrachtgevers. We kunnen dat op verschillende manieren bewerkstelligen, waaronder het concept van de huisadviseur. Het ad hoc inhuren van consultants is vaak een eenmalige en een kostbare aangelegenheid.  In dit concept van de huisadviseur focussen we ons op de ‘ins- en outs’ van uw organisatie. Met de […]

Visie

Natuurlijk kent u uw mensen het beste. Dat is vaak een voordeel, maar ook een nadeel. In het bijzonder wanneer er problemen ontstaan in de privésfeer, of wanneer er sprake is van disfunctioneren (van het individu of van het team) is het soms lastig signalen vroegtijdig te signaleren of voldoende afstand te bewaren. We zien […]

Ze zegt ‘ik kan het niet alleen’: valkuilentherapie

Het houdt maar niet op. Steeds is het de angst die haar er toe brengt om bescherming te zoeken bij anderen of bij haar partner. Ze heeft nog veel contact met haar ouders, durft er niet aan te denken dat ze weleens uit haar leven zouden verdwijnen. Ze begrijpt ook niet dat anderen daar zo […]