Artikelen door admin

Over angst: een handreiking voor de collega-vertrouwenspersoon

“Ik weet me geen raad met mijn angst”, zo vertelde het slachtoffer mij in de eerste fase van grensoverschrijdend gedrag, dat voorafging aan de formele klacht bij de werkgever. Over de beleving van ‘angst’ en de benadering daarvan wil ik, als extern vertrouwenspersoon, graag een handreiking doen. En dan begin ik met de constatering dat […]

Onveiligheid maakt ziek

Al eens nagedacht over de relatie tussen zieke werknemers en veiligheid en grensoverschrijdend gedrag op uw werkvloer? Misschien niet, want kenmerkend is dat dit gedrag lange tijd onzichtbaar blijft en het aan uw aandacht ontsnapt. Maar áls het dan voorkomt, wat ik u niet toewens, is het te laat. Loopt u achter de feiten aan. […]

Vrijheid als voorwaarde voor sociale veiligheid in uw bedrijf

“Ik heb een groot probleem op mijn werk”, zo begon mijn buurman tijdens de avondvierdaagse. Hij vertelde mij dat hij al maandenlang geïntimideerd werd door zijn chef, die hij al eens een keer aangesproken had op zijn onbehouwen gedrag. Deze reageerde met relativerende opmerkingen en toonde geen enkel begrip voor hem. “Ge moet gewoon oe […]

Aanbeveling: (Externe) Vertrouwenspersoon aanstellen

Voorzitter Landelijk Vereniging Vertrouwenspersonen, Inge te Brake: “Een ondeskundig iemand kan, met alle goede bedoelingen, iemand die al beschadigd is door grensoverschrijdend gedrag, nog meer schade berokken. Om (extra) schade door onkunde te voorkomen is het belangrijk dat bedrijven met een vertrouwenspersoon in zee gaan. Een vertrouwenspersoon die de juiste (geaccrediteerde) opleiding heeft gevolgd, gecertificeerd […]

Aanbeveling: Externe Vertrouwenspersoon aanstellen

De vertrouwenspersonen gehoord hebbende is de aanbeveling om een (aantal) rijksbrede externe vertrouwenspersonen aan te stellen. Het is van belang om dan eerst het functieprofiel van de vertrouwenspersoon en de beschrijving (grenzen van) taken en rol op orde hebben zodat de externe VP hier ook aan voldoet. De geïnterviewden zien minder heil in het inhuren […]

Wet verplichtstelling vertrouwenspersoon voor bedrijven

  Op 9 februari 2023 is in de Tweede Kamer gesproken over een wetsvoorstel van Groen Links tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet tot het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties in Nederland). Deze wet verplicht (na akkoord) bedrijven tot het aannemen van een vertrouwenspersoon. Nu is dat nog niet het geval. Daardoor heeft […]

“Je bent zelf verantwoordelijk voor je gevoelens”

Een nieuw opiniestuk gepubliceerd op de site van de LVV; de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen De aanleiding voor het schrijven van dit artikel is gelegen in het feit dat het nemen van verantwoordelijkheid voor de ik-eigen gevoelens bij grensoverschrijdend gedrag, nauwelijks ter sprake komt in de media. Terwijl verantwoordelijkheid nemen voorafgaat aan de gewenste gedragsverandering […]

Gedragscode integriteitsregels voor bewindspersonen

Bewindspersonen hebben vanaf 23 december 2022 een gedragscode waarin alle regels en uitgangspunten waar zij zich aan moeten houden gebundeld zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoe zij omgaan met nevenwerkzaamheden, geschenken en vervolgfuncties. Deze gedragscode en het onderwerp ‘integriteit’ worden vanaf nu elk jaar in de ministerraad besproken, voorafgegaan door een training. Ook komt […]

Samenwerken in teamverband. Blijf wel jezelf!

Een korte beschouwing. Door Frans Poos, Extern Vertrouwenspersoon  Samen werken , ja natuurlijk! En in teamverband? Nou, daar ben ik nog niet zo van overtuigd.  Er wordt in managerskringen nogal snel geroepen dat in teamverband moet worden (samen)gewerkt. ‘We moeten het samen doen. Wij vormen samen een hecht team….’ En volgens diezelfde managers wordt dat ‘hechte […]

Nog een lange weg te gaan

De actualiteit leert ons dat er nog een lange weg te gaan is om het grensoverschrijdende gedrag serieus te nemen en te bestrijden. De recente gebeurtenissen over de vorige 2e Kamervoorzitter laten nu al zien dat veelvuldige meldingen te weinig serieus zijn genomen om welke redenen dan ook. Benieuwd ben ik naar de rol van […]