Tarieven en jaarabonnement op maat

Aantal medewerkersTarief
0 t/m 20€ 750,00
21 t/m 50€ 950,00
51 t/m 75€ 1250,00
76 t/m 100 e.v€ 1500,00

Werkzaamheden die onder het abonnement zijn inbegrepen:

  • Een doorlopende beschikbaarheid voor uw bedrijf of instelling
  • Een eerste oriëntatie en kennismakingsgesprek
  • Eenmaal voorlichting aan directie, management, HRM functionaris en personeel
  • Voorlichting aan de ondernemingsraad.
  • Workshop voor medewerkers
  • Gevraagd en ongevraagd advies over het veranderen van de bedrijfscultuur
  • RI&E en PSA-beleid controleren, bijstellen en implementeren
  • Ondersteuning van de interne vertrouwenspersoon
  • Jaarlijkse geanonimiseerde rapportage en persoonlijke bespreking.
  • Een eerste gesprek met een medewerker met een klacht of een melding

Overige diensten tegen een tarief van € 125,00 per uur, reiskosten € 0,25 per kilometer.

Voor de gespreksruimte buiten uw bedrijfsruimte of instelling hoeft niets te worden gerekend, die heeft Praktijk Poos ter beschikking.