Tarieven en jaarabonnement op maat

Onze tarieven zijn afhankelijk van de gevraagde intensiteit en het aantal uren dat we denken nodig te hebben voor een opdracht. Waarbij onze voorkeur altijd uitgaat naar langdurige samenwerkingsverbanden met onze opdrachtgevers.

Wanneer u wilt weten wat dit in de praktijk inhoudt voor uw onderneming, dan leggen we u dat graag uit in een persoonlijk gesprek.

Werkzaamheden die onder het abonnement zijn inbegrepen:

  • Een doorlopende beschikbaarheid voor uw bedrijf of instelling
  • Een eerste oriëntatie en kennismakingsgesprek
  • Eenmaal voorlichting aan directie, management, HRM functionaris en personeel
  • Voorlichting aan de ondernemingsraad.
  • Workshop voor medewerkers
  • Gevraagd en ongevraagd advies over het veranderen van de bedrijfscultuur
  • RI&E en PSA-beleid controleren, bijstellen en implementeren
  • Ondersteuning van de interne vertrouwenspersoon
  • Jaarlijkse geanonimiseerde rapportage en persoonlijke bespreking.
  • Een eerste gesprek met een medewerker met een klacht of een melding

Voor de gespreksruimte buiten uw bedrijfsruimte of instelling hoeft niets te worden gerekend, die heeft Praktijk Poos ter beschikking.