Extern Vertrouwenspersoon

Mijn naam is Frans Poos. Ik ben getrouwd, vader van twee dochters en opa van een kleinzoon.

Ik heb 20 jaar praktijkervaring met werk in multidisciplinaire behandelteams in een revalidatiecentrum. Daar behandelde ik de psychosociale aspecten van ziek-zijn en de processen die daarbij horen. In deze periode heb ik kennis en ervaring opgebouwd over psychosociale factoren die aan de basis liggen van psychische en lichamelijke klachten.

In de afgelopen 25 jaar heb ik vaak werk gerelateerde problematiek behandeld onder de noemer psychosociale problematiek; in die zin verrichte ik in die periode in wezen extern vertrouwenswerk ‘avant la lettre’.

25 Jaar geleden was mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling op een dusdanig niveau dat ik mij kon vestigen als zelfstandig psychosociaal therapeut in Asten. In deze functie heb ik mensen met psychische en/of sociale problemen geholpen door hun gevoelens vollediger te laten ervaren, hun gedachten te verhelderen en hun interpersoonlijk gedrag effectiever te maken. In veel gevallen betrof het relatietherapie, maar ik heb ook andere therapievormen toegepast, zoals communicatie -en systeemtheorieën, gedragstherapie en schematherapie.

Naast mijn eigen praktijk heb ik met een collega Bureau Van den Bosch & Poos opgericht, een psychologisch adviesbureau voor organisaties en particulieren. De kerntaak van dit bureau richtte zich op het gezond en productief houden van werknemers door aandacht te schenken aan hun persoonlijke ontwikkeling binnen organisaties. Want mensen zijn cruciaal voor het succes van organisaties. Hun welzijn wordt steeds belangrijker. Ons doel was de effectiviteit van mensen op hun privé- en werkvlak te verhogen voor zowel de korte als lange termijn. Daarbij gaat het vooral om het beste uit de mens te halen en verantwoordelijkheid te leren nemen voor het eigen gedrag.

© Copyright - Poos Therapie