Aanbeveling: (Externe) Vertrouwenspersoon aanstellen

Voorzitter Landelijk Vereniging Vertrouwenspersonen,

Inge te Brake: “Een ondeskundig iemand kan, met alle goede bedoelingen, iemand die al beschadigd is door grensoverschrijdend gedrag, nog meer schade berokken. Om (extra) schade door onkunde te voorkomen is het belangrijk dat bedrijven met een vertrouwenspersoon in zee gaan. Een vertrouwenspersoon die de juiste (geaccrediteerde) opleiding heeft gevolgd, gecertificeerd én geregistreerd is en daarbij zorgdraagt voor bij- en nascholing en intervisie”.

Uit Nieuwsbrief LVV, 13 februari 2023.