Aanbeveling: Externe Vertrouwenspersoon aanstellen

De vertrouwenspersonen gehoord hebbende is de aanbeveling om een (aantal) rijksbrede externe vertrouwenspersonen aan te stellen. Het is van belang om dan eerst het functieprofiel van de vertrouwenspersoon en de beschrijving (grenzen van) taken en rol op orde hebben zodat de externe VP hier ook aan voldoet.

De geïnterviewden zien minder heil in het inhuren van een commercieel bureau voor deze taak. Door hun externe (en commerciële) positie zullen zij altijd minder toegankelijk en minder laagdrempelig zijn dan personen die de organisatie goed kennen. Welke constructie ook wordt gekozen, het is van groot belang dat de persoon goed bekend wordt gemaakt bij de medewerkers en dat deze zo gemakkelijk mogelijk te benaderen is.

Zie verder: WENSEN EN BEHOEFTES VERTROUWENSPERSONEN RIJK | NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT | 15 APRIL 2019 1 

Onderzoek wensen en behoeftes vertrouwenspersonen Rijksoverheid 

drs. Sacha Spoor met medewerking van drs. Irene Jonkers en prof. dr. Ronald Jeurissen 

15 april 2019