Nog een lange weg te gaan

De actualiteit leert ons dat er nog een lange weg te gaan is om het grensoverschrijdende gedrag serieus te nemen en te bestrijden. De recente gebeurtenissen over de vorige 2e Kamervoorzitter laten nu al zien dat veelvuldige meldingen te weinig serieus zijn genomen om welke redenen dan ook. Benieuwd ben ik naar de rol van de interne en externe vertrouwenspersoon en de mate waarin hij of zij ruimte heeft gekregen om naar eer en geweten professioneel te hebben kunnen handelen.

Ook op andere domeinen, zoals de sport, valt nog veel te ontwikkelen, zie onderstaande citaat:

Website van de Rijksoverheid,

Minister Dijkgraaf (OCW): ‘‘Recente incidenten in de sport- en televisiewereld laten ons zien dat de aanleiding van de #MeToo beweging in ons land nog altijd leeft. Dit moet veranderen. We moeten in iedere organisatie actief het gesprek gaan voeren om ervan bewust te zijn dat dit op iedere plek kan gebeuren. We werken aan een cultuurverandering waarin niemand wegkijkt en waarin mensen elkaar aanspreken op verkeerd gedrag. Want elk slachtoffer van seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld is er één te veel. Ik ben blij dat we, samen met Mariëtte Hamer als regeringscommissaris, hier vanuit de overheid grondig mee aan de slag gaan.’’