Aanbod

Het is onze ambitie om  in de breedte van ons aanbod integraal met u samen te werken. Altijd vanuit een gedeelde visie op de ‘factor mens’. In onze overtuiging dient een werkwijze aan te sluiten bij uw behoeftes en mogelijkheden.We spelen flexibel in op de vraag en de situatie, steeds het doel en resultaat voor ogen houdend.

Beoogde doelen/resultaten:

 • Effectiever en gezonder werken,
 • Hoger bedrijfsrendement (minder financieel risico, verzuim, conflicten en productieverlies),
 • Meer tevreden en vitale medewerkers (dus meer ‘lol’ en slagkracht),
 • Vergroten van de verbondenheid en interne samenwerking,
 • Het behouden en ontwikkelen van medewerkers,
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; MVO.

We hanteren vanuit onze visie een aanpak die kortweg drie fasen kent: analysefase (diagnose), interventiefase (coaching, training, therapie) en implementatiefase (verankeren van nieuwe werkwijzen).

In dat kader interveniëren wij en bieden onze diensten aan op zowel op individueel- , team- als organisatieniveau.

Vragen waarvoor organisaties ons in het recente verleden hebben ingeschakeld leidden onder andere tot:

 • Trainingen op het gebied van communicatie;
 • Trainingen op het gebied van leiderschap;
 • Team- en individuele coaching op het vlak van effectiever samenwerken;
 • Het leren nemen van eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid;
 • Assesments en psychologische onderzoeken, bv. op het gebied van management;
 • Begeleiding van HRM funktionarissen op het gebied  funktiewaardering;
 • STARR-training en competentiemanagement;
 • Geschiktheidsbeoordeling voor diverse funkties;
 • Assessments en coaching voor ‘young potentials’;
 • Individuele therapie voor psychosociale vraagstukken.