Huisadviseurs

Wij beogen een langdurige en intensieve samenwerking met onze opdrachtgevers. We kunnen dat op verschillende manieren bewerkstelligen, waaronder het concept van de huisadviseur. Het ad hoc inhuren van consultants is vaak een eenmalige en een kostbare aangelegenheid.  In dit concept van de huisadviseur focussen we ons op de ‘ins- en outs’ van uw organisatie. Met de kennis van de specifieke kenmerken (structuur, cultuur, sleutelfiguren, personeel) creëren we een sterke verbondenheid met uw organisatie. Dat stelt ons vervolgens in staat ons aanbod toe te spitsen op uw concrete vragen en behoeftes.

Een bijkomend voordeel is dat we als huisadviseurs een voor de opdrachtgever interessante tariefstructuur hanteren. Bij het aangaan van een samenwerking worden doelstellingen geformuleerd (korte- en lange termijn). Vervolgens wordt het aantal uren bepaald dat per maand besteed mag worden aan de realisatie van de doelstellingen. Hierna gaan we aan de slag. De kosten worden maandelijks in rekening gebracht. Wanneer het nodig is wordt ter plekke ad hoc zorg verleend. Hiervoor hoeft u niets extra’s te betalen. Zo weet u precies waar u aan toe bent en worden verrassingen en hoge kosten in één keer, voorkomen.

Wij gaan graag met u in overleg over uw wensen, behoeften en mogelijkheden.