Symptomen stress

Soms krijgen mensen in een korte tijd een hele hoop ellende over zich heen. Dat is vervelend maar niet altijd een probleem. De meeste mensen kunnen deze ellende op een zodanige manier verwerken, dat er geen blijvende schade ontstaat. Toch is dit niet altijd het geval. ‘ Trauma’ betekent ‘letsel, verwonding” en alhoewel je na een traumatische gebeurtenis niet altijd het letsel kunt waarnemen, kan het er wel zijn.
Het verwerken van dit letsel lukt de ene keer beter dan de andere. Soms lukt het helemaal niet en treden er forse stress verschijnselen op. Deze symptomen of verschijnselen van stress kunnen zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Ongeveer eenvijfde van alle mensen die worden geconfronteerd met een fors trauma heeft nadien last van symptomen van stress ook wel symptomen van post traumatische stressymptomen genoemd.
Waarom vertoont de ene mens wel symptomen van stress en de ander niet?
Onderzoek heeft uitgewezen dat de ernst (heftigheid) van de traumatische gebeurtenissen van invloed zijn op de verwerking. Maar dat geldt ook voor de duur ervan en de aard. Daarnaast zijn er een aantal persoonlijke facturen die een rol spelen.
Het karakter van degene die geconfronteerd wordt met trauma
Hoe erg/groot/intens is de kwetsing?
Hoe staat met met de geestelijke weerbaarheid op het moment van het trauma?
Hoe reageert de omgeving? Is er steun, opvang of heeft niemand begrip voor de ontstane situatie?
Hoe oud is degene die met het trauma geconfronteerd