Hoe voelt u uzelf?

       –    Angstig of veilig?

–        Vijandig of vredig?
–        Lusteloos of energiek?
–        Somber of vrolijk?

Stemmingen kunnen samenhangen, elkaar uitsluiten, versterken of afzwakken. Kortom, ons emotionele leven heeft een structuur.

Als er sprake is van onder meer  langdurige  abnormale somberheid, ongeïnteresseerdheid, een onvermogen om ergens van te genieten spreken we van een depressieve stemming.

Wie bovenstaande stemmingen doorneemt valt misschien op dat ze aan elkaar tegengesteld zijn. Is dat normaal? Waarom bestaan deze tegenstellingen en wat kunnen we daar mee?

Nog sterker gezegd; bestaat het hele leven niet dankzij ‘verschillen’?

Misschien ietwat filosofisch, maar dankzij het verschil tussen onze ouders bestaan we.  Wanneer het verschil zou kunnen worden opgeheven, uitgebannen, dan heeft dat verstrekkende gevolgen. Zou zelfs het leven op houden te bestaan..

 Bij een verschil zijn er altijd tenminste twee polen waartussen het verschil zich manifesteert. Deze pool met zijn aantrekkende tegenpool, noemen we een polariteit. We komen polariteiten op alle terreinen tegen in de wereld van de techniek, biologie, wetenschap, psychologie, de muziek, enz.

Zo zijn er de +pool en de –pool in de elektriciteit, eicel en zaadcel in de biologie, negatief en positief geladen deeltjes in de atoomwereld, de man en de vrouw, denken en voelen, somber en vrolijk.

Tussen de twee polen, die elkaar aantrekken en tegelijkertijd elkaars tegenpool zijn, zit altijd een zekere noodzakelijke spanning; zij houden elkaar in een dynamische balans. Anders gesteld: als het een er is, is het andere er ook!

Ziek-zijn = de balans verstoord.

Ziek-zijn zou je dus kunnen zien als verstoring in die balans, een teveel van de ene pool en te weinig van de andere pool. Depressie behoort dus eveneens tot een polariteit die iedere mens in zich heeft en waarover hij beschikt en verantwoordelijkheid over draagt.

Depressie maakt deel uit van de polariteit: Depressie – Agressie.

Depressie kenmerkt zich door een naar binnen gerichte emoties, inactiviteit, lusteloosheid, naar beneden gericht.

Agressie als een naar buiten gerichte emotie, actiegericht, expressief, naar boven gericht.

Niet te verwarren met geweld of gewelddadigheid, maar met de herkenbare kracht ervan.

De afgelopen 14 jaar hebben wij in onze praktijk voor individuele- en relatietherapie gezocht  naar de oorzaken achter de onbalans die klaarblijkelijk is ontstaan bij onze cliënten. Het onderzoek  kent steeds drie onderdelen:

  1. Stamgezin onderzoek
  2. De individuele ontwikkeling en het individuatieproces (en de stagnatie ervan) in kaart brengen
  3. De levensovertuigingen vaststellen m.b.v. een vragenlijst YSQ

Steeds weer werden er teleurstellingen vastgesteld, die zich gedurende jaren voordoen en van betekenis zijn voor de ontwikkeling van een negatieve zelfwaardering, voor gevoelens van waardeloosheid, schuldgevoelens en het zelfrespect van de cliënt.

Vaak zijn het verlangens, vermogens en wensen, waarover zij intrinsiek beschikken, die zij herhaaldelijk hebben geprobeerd om in de wereld (in expressie) te brengen maar daar keer op keer in hebben gefaald, waardoor er een afbraak plaats vond van hun ik-eigen waardering en zij zich steeds vaker en meer en meer terugtrokken.

Wanneer dit patroon langdurig is, bestaat er een bovengemiddelde kans groot dat de persoon in kwestie depressief wordt.

Bij de behandeling van deze depressieve, niet psychiatrische cliënten vertel ik ze over deze visie en dat een depressie eigenlijk een signaal is van nog niet tot expressie gebrachte latente vaardigheden/mogelijkheden van de cliënt.

Depressiviteit is in mijn visie een signaal van cliënt ’s mogelijkheden en kansen. Zicht te krijgen op datgene een belemmering is om tot expressie te komen is de fundering van de verdere behandeling van de depressieve cliënt.