Een onderzoek naar onbalans

In de kelder van eenieders bestaan.

Wie groenten, fruit of andere producten  inmaakt, zet deze in een pot of in een weckfles in de kelder met de bedoeling om de inhoud  ervan op een later tijdstip te consumeren. Als u alleen de voorraad vergroot en nooit consumeert wordt de kelder te klein, de voorraad te groot en bederft het omdat deze niet tot leven gewekt wordt.
Wanneer mensen initiatieven ontplooien die om welke reden dan ook, van vanwege persoonlijke angst of onzekerheid  mislukken,  worden die terug opgeslagen in de ‘psychische kelder’ van de cliënt. Naarmate de tijd verstrijkt worden steeds meer plannen toegevoegd, maar nooit succesvol geëxperimenteerd.  En deze voortdurende confrontatie met zaken die keer op keer niet lukken, mondt vaak uit in een fikse depressie.

Via onderzoek naar wat de onbalans in deze polariteit deed ontwikkelen volgt het:
1. Stamgezin onderzoek
2. De individuele ontwikkeling in kaart brengen
3. De levensovertuigingen vaststellen m.b.v. een vragenlijst YSQ

Steeds kunnen er teleurstellingen worden vastgesteld, die al jarenlang zich voor doen en van betekenis zijn voor de ontwikkeling van een negatieve zelfwaardering, voor gevoelens van waardeloosheid, schuldgevoelens en het zelfrespect van de cliënt.
Vaak zijn het verlangens, vermogens en wensen, waarover zij van binnenuit over beschikken, die zij herhaaldelijk hebben geprobeerd om in de wereld (in expressie) te brengen maar daar keer op keer in hebben gefaald, waardoor er een afbraak plaats vond van hun ik-eigen waardering en zij zich steeds vaker en meer en meer terugtrokken.
Wanneer dit patroon langdurig is, is de kans groot dat deze mens depressief wordt.

Bij de behandeling van depressieve cliënten vertel ik ze over deze visie/metafoor  en dat een depressie eigenlijk een signaal is van nog niet tot expressie gebrachte latente vaardigheden/mogelijkheden van de cliënt.

Samenvattend: het uitgangspunt voor de behandeling van depressiviteit is de ontdekking van de nog niet ontwikkelde onbewuste kant van een patiënt.

Frans Poos
Psychosociaal therapeut.