Persoons Gebonden Budget In het kader van de AWBZ is er een specifiek aanbod. Dit aanbod houdt in dat er bij het CIZ een indicatie kan worden aangevraagd voor activerende of ondersteunende begeleiding. Het Zorgkantoor, ondergebracht bij het CZ Tilburg, stelt hiervoor een budget beschikbaar.

Dat wordt een Persoons Gebonden Budget genoemd, waarmee u in mijn praktijk de volgende hulp kunt inkopen:

Activerende begeleiding. Bij activerende begeleiding ligt het accent op het , door middel van gesprekken, zelfstandiger leren functioneren van iemand en veranderingen te bewerkstelligen. Ook het oefenen van sociale vaardigheden en andere ontwikkelingsgerichte activiteiten komen aan bod.

Ondersteunende begeleiding. Hierbij wordt de aandoening, lichamelijk of geestelijk, gezien als een gegeven. In deze vorm gaat het om het begeleiden van mensen bij het creeren van een zinvolle, gestructureerde invulling van de dag. Het gaat eveneens om activiteiten die gericht zijn op het deel blijven nemen aan de maatschappij.

Kortom, het bevorderen van zelfredzaamheid.