Als mens wordt je in het leven soms geconfronteerd met moeilijkheden die je niet alleen kunt hanteren. Dit kunnen problemen zijn met jezelf, met je partner of andere belangrijke personen binnen jouw leefwereld. Bijvoorbeeld steeds terugkerende gebeurtenissen, waarbij de rol die je speelt en/of de invloed die je uitoefent onduidelijk blijft.

Wanneer er lichamelijke klachten zijn waarvan de oorzaak niet duidelijk is, kunnen mogelijk ook psychische klachten een rol spelen. Gevoelens van angst en verwarring of depressieve gevoelens kunnen ook lichamelijke reacties teweegbrengen. Met individuele therapie worden deze reacties onderkend en behandeld.

De ervaring leert dat je vaak niet beseft wat je mogelijkheden en belemmeringen zijn. Naarmate je je daar bewuster van wordt, nemen de mogelijkheden toe om hierin verandering aan te brengen. Individuele therapie helpt je daarbij. Psychosociaal therapie helpt om de onbewuste mogelijkheden van jezelf te ontdekken en bestaande belemmeringen weg te nemen. Hierdoor leer je als mens je eigen weg te bewandelen, waarbij je gebruik maakt van de door jezelf ontdekte mogelijkheden binnen het netwerk van je relaties.

Mijn individuele therapie is in belangrijke mate gestoeld op het werk en de psychologische theorieën van Carl Gustav Jung. De methodes voor individuele therapie van Jung hebben hun effectiviteit in de praktijk ruimschoots bewezen.