Ieder lichamelijk functioneren heeft een psychosociale betekenis of drijfveer. Deze biopsychosociale denkwijze houdt in dat er een verbinding bestaat tussen de geest, de emotie en het lichaam in het systeem van betrekkingen met anderen. Fybromyalgie wordt vaak getypeerd als een overbelastingsklacht.

Het ontstaan van lichamelijke pijn bij fibromyalgie kan het gevolg zijn van overbelasting. Deze overbelasting kan worden gestuurd door overtuigingen, die in de levensloop of de geschiedenis van het individu zijn ontstaan en in stand worden gehouden. Daarnaast zijn er de zogenoemde omgevingsfactoren, het systeem van betrekkingen waarin je leeft.

Als gevolg hiervan ontstaan er patronen, in het denken en in het belasten van het lichaam, die een belemmering kunnen zijn om het gedrag te veranderen en de belasting te verminderen. Zo kan er een onbalans ontstaan in de verhouding belasting en belastbaarheid.

Mijn therapeutische behandeling richt zich op het bewust worden en het accepteren van deze overtuigingen en patronen, waarna veranderingen kunnen worden bewerkstelligd. Het veranderen van het gedrag, het verminderen van de psychische belasting en het verhogen van de kwaliteit van het leven zijn hierbij de inzet.