Wanneer duidelijk is dat er meerdere gesprekken nodig zijn om aan de voorgenomen veranderingen te werken, maken we hiervoor afspraken. Per afspraak wordt een uur gesprekstijd ingepland.

De totale duur van de behandeling kan varieren van enkele weken tot enkele maanden. Dit is afhankelijk van uw vraag, het probleem en uw inzet. Het kan soms in het belang zijn van uw behandeling dat er overleg plaatsvindt met derden, bijvoorbeeld uw huisarts.

Uiteraard gebeurt dit alleen met uw toestemming.

Kenmerkend voor mijn aanpak is dat de cliënt meer verantwoordelijkheid leert nemen voor het eigen functioneren, zo ook  binnen de partnerrelatie en in andere systemen van betrekkingen. Zo leert de cliënt zijn eigen aandeel in zijn ontwikkeling begrijpen tegen de achtergrond van zijn levensgeschiedenis.

Het probleem wordt geplaatst tegen de achtergrond van zijn individuele ontwikkeling en in een grotere samenhang en beperkt zich niet tot het opheffen van een defect.

Dit leidt tot meer reflectie en introspectie.