Authentieke hulp middels vertrouwelijke gesprekken.

Ziekte en levensproblemen doen zich meestal voor wanneer we niet met onszelf in balans zijn en niet het leven leiden wat we zouden willen.Onze ontwikkeling als mens stagneert dan en de integratie van ons denken, voelen en handelen wordt belemmerd.

Mijn hulpaanbod betreft authentieke hulp die het psychosociale welzijn en de psychische gezondheid verbetert door middel van vertrouwelijke gesprekken. In mijn praktijk werk ik hoofdzakelijk met individuele- en relatietherapie. Ik behandel een breed scala aan problematiek,.waaronder reactieve depressie, burnoutklachten, het hebben van onvoldoende zelfvertrouwen en levensvragen.

Clienten die gebruik maken van voorzieningen in het kader van de AWBZ ( Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) kunnen eveneens een beroep doen op mijn expertise op het gebied van activerende en/of ondersteunende begeleiding.