Symptomen stress

Soms krijgen mensen in een korte tijd een hele hoop ellende over zich heen. Dat is vervelend maar niet altijd een probleem. De meeste mensen kunnen deze ellende op een zodanige manier verwerken, dat er geen blijvende schade ontstaat. Toch is dit niet altijd het geval. ‘ Trauma’ betekent ‘letsel, verwonding” en alhoewel je na een traumatische gebeurtenis niet altijd het letsel kunt waarnemen, kan het er wel zijn.
Het verwerken van dit letsel lukt de ene keer beter dan de andere. Soms lukt het helemaal niet en treden er forse stress verschijnselen op. Deze symptomen of verschijnselen van stress kunnen zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Ongeveer eenvijfde van alle mensen die worden geconfronteerd met een fors trauma heeft nadien last van symptomen van stress ook wel symptomen van post traumatische stressymptomen genoemd.
Waarom vertoont de ene mens wel symptomen van stress en de ander niet?
Onderzoek heeft uitgewezen dat de ernst (heftigheid) van de traumatische gebeurtenissen van invloed zijn op de verwerking. Maar dat geldt ook voor de duur ervan en de aard. Daarnaast zijn er een aantal persoonlijke facturen die een rol spelen.
Het karakter van degene die geconfronteerd wordt met trauma
Hoe erg/groot/intens is de kwetsing?
Hoe staat met met de geestelijke weerbaarheid op het moment van het trauma?
Hoe reageert de omgeving? Is er steun, opvang of heeft niemand begrip voor de ontstane situatie?
Hoe oud is degene die met het trauma geconfronteerd

Burn Out

Een burnout is niet iets dat volledig op zichzelf staat. Het is een van de vele psychische klachten waar u mee geconfronteerd kunt worden. Een burn out kan ook een ‘ouder’ onbehandeld probleem als oorzaak hebben zoals depressiviteit of een fobie.

Van alle Nederlanders hebben volgens onderzoek zo’n 2,3 miljoen mensen last van een psychische aandoening of stoornis. Slechts eenderde van hen klopt aan bij een professionele zorgverlener. Uiteindelijk worden 85 van de honderd mensen niet geholpen.

Het soort stoornis is ook van invloed op het aantal vragen om hulp. Wie last heeft van een depressie of burnout, vraagt doorgaans in 63% van de gevallen om hulp. Bij angstoornissen ligt dit percentage lager, circa 40%. Van alle mensen die aan de drank verslaafd zijn meldt zich slechts 17% bij een professionele hulpverlener.

Volgens het Trimbosinstituut lijdt 6% van alle mensen met een betaalde baan aan een depressie. Dat is behoorlijk een kost erg veel geld. Want deze mensen zijn gemiddels 50 dagen per jaar afwezig. Dat zijn 10 werkweken. Wie een angststoornis heeft verzuimt ruim 40 dagen. Mensen met een alcoholverslaving ontbreken doorgaans 30 dagen.